zondag 9 december 2012

Waddenzee

De Fruition bleek niet geschikt voor mijn doel. Wat mijn "doel" ook al weer was? "inspirerende weektochten aanbieden, aan creatieve mensen, met de mogelijkheid een autobiografie samen te stellen". Maar ook "actief op zoek gaan naar (bijna verloren gegane)scheepsverhalen, uit overlevering". En last, but not least "een prachtig werkschip omtoveren naar het ultieme woonschip".
De Waddenzee, de voormalige veerboot van Ameland, is een prachtig klassiek passagiersschip met vergunning voor 60 dagpassagiers en 25 personen overnachting. Dit goed onderhouden schip v.v. ruime dekken en gangboorden vaart volledig onder de eisen van de Nederlandse Scheepvaart Inspectie S.I.. Bovendien heeft dit schip nu al de nodige "voorzieningen" aan boord, qua keuken / sanitair, wat ook heel belangrijk is: een goed gevuld en onderhouden motorruim. Daarnaast heeft het schip prachtige lijnen (20er jaren!) en heeft al een royaal aantal patrijspoorten. Uiteraard moet het "dagverblijf" omgetoverd worden naar een luxe appartement, voorzien van alle gemakken. Maar de basis hiervoor is aanwezig! Wordt vervolgt

Bezichtiging Fruition

Afgelopen donderdag 6 december heb ik het prachtige schip "Fruition" van Rob de Zinger mogen bewonderen in de haven van Dordrecht.
Ondanks het feit dat ik onder de indruk was van dit prachtige scheepje realiseerde ik mij al snel, dat het schip wellicht uitstekend geschikt is voor flinke zeereizen, maar om er met een "vreemde" een week op te verblijven mist het simpelweg "bewegingsruimte". Ik verwachte dat Rob het na deze kennisgeving kort zou willen houden. Hij was echter zo vriendelijk mij toch een uitgebreide rondleiding te gunnen. Hij vertelde veel over de uitgebreide restauratie, die hem en zijn (toenmalige-) vriendin ruim 15 jaar tijd heeft gekost. Ook de emotionele ontvangst in Schotland door de zoon van de oude kapitein/eigenaar (die destijds op het schip is overleden) is de revue gepasseerd, compleet met de Schotse krantenkoppen. Ik heb het foto-album van de restauratie gezien en heb Rob de Zinger leren kennen als een geweldige vent, die niet alleen groot in centimeters is! Als mensen interesse hebben in dit schip. Het wordt uitgebreid beschreven bij Scheepszaken.nl

donderdag 6 december 2012

Interview, methode

Het interview van de artiesten "draait om muziek". Welke mensen of gebeurtenissen zijn de inspiratie voor een nummer? Aan de hand van muziek en/of clips wordt de artiest gevraagd zijn of haar associaties de vrije loop te laten. Er zal nooit gevraagd worden naar "lullige weetjes". Dat beloof ik.

zondag 2 december 2012

Lijst met namen, van mensen die ik graag zou benaderen voor een weektrip/autobiografie: ten eertse: de bedenker van de naam van dit Project: Gilbert O Sullivan. Als dit lukt, lukt de rest ook! verder: - Huub van der Lubbe (de Dijk) - Karin Bloemen - Mathilde Santing - Harry Sacksioni - Herman van Veen - Herman Finkers - Willeke Alberti - Kyte man (Colin Benders) - Anouk - Dinand Woesthoff (Kane) - Bart van der Weide (Racoon) - Ilse de Lange - Boudewijn de Groot - Liesbeth list - Coctail Trio - Benny Jolink - Angela... Als kers op de slagroom zou ik natuurlijk heel graag mijn "all time favoriet" een weekje mee willen maken: BONNY RYATT (keep on dreaming!) en ook Dayna Kurz (love gets in the way)staat hoog op mijn lijstje. Deze lijst wordt (uiteraard) uitgebreid met mensen, die ik nu vergeet
Het recht om krom te zijn. 2-12-2012 Aanpassing van het projectplan. Ik wil met het schip “Met Recht Krom” actief op zoek naar verhalen. Naar Scheepsverhalen. Bij voorkeur naar verhalen, van (oud-) schippers, die verhalen “uit overlevering” kunnen vertellen. Met deze scheepsverhalen is in 1e instantie geen* geld te verdienen. Het is daarom de bedoeling de verhalen te verzamelen en in een later stadium te bundelen en in boekvorm uit te geven. Om toch eerder aan geld te komen is het mijn bedoeling om “levensverhalen” op te tekenen, van mensen, die er voor gekozen hebben en/of gedwongen zijn geweest “anders” door het leven te gaan. Deze mensen dienen bereidt te zijn te betalen voor een weektrip, in combinatie met een “autobiografie”. De week wordt besteedt aan een reis door of om Nederland, met veel ruimte voor lekker eten en muziek. In de tussentijd maak ik Video/geluid opnames en doe ik een uitgebreid interview. Na deze week worden de beelden en geluidsfragmenten verweven met de autobiografie en aangeboden als “levensverhaal”, op CD. Het is ook denkbaar bovenstaande uit te voeren voor “bekende” mensen, die er prijs op stellen hun “echte” verhaal op te laten tekenen. In dit geval heeft de bekende Nederlander uiteraard de keus: 1: betalen voor de week en eigenaar worden van de CD; 2: niet betalen voor de week en een afspraak maken over de rechten van het “levensverhaal”. Als 1e zal ik gaan proberen Gilbert O Sullivan te benaderen. De naam van mijn “project” is tenslotte gebaseerd op de tekst “the right to be wrong” in het briljante liedje “Nothing Rymed”. Schip “Met Recht Krom” : (op dit moment eigendom van Rob en Angelique en te koop als “Fruition” bij Scheepszaken). Financiering wil ik proberen via “Crowfunding”. Benodigd startkapitaal: ca. € 200.000,00 Voorlopig ga ik proberen bij “bekende Nederlanders” te polsen of er interesse te vinden is. *: Wellicht is een dagvergoeding via PGB of rusthuis mogelijk.

woensdag 28 november 2012

Vanavond bedacht ik, dat het schip niet "story-finder" moet gaan heten, maar "het recht om krom te zijn".

maandag 26 november 2012

Het schip "Storyfinder"

Ik wil met het schip “Storyfinder” actief op zoek naar verhalen. Naar Scheepsverhalen. Bij voorkeur naar verhalen, van (oud-) schippers, die verhalen “uit overlevering” kunnen vertellen. Met deze scheepsverhalen is in 1e instantie geen* geld te verdienen. Het is daarom de bedoeling de verhalen te verzamelen om vervolgens (in een later stadium) te bundelen en in boekvorm uit te geven. Om toch eerder aan geld te komen is het mijn bedoeling om “levensverhalen” op te tekenen, van mensen die bereidt zijn te betalen voor een weektrip, in combinatie met een “autobiografie”. De week wordt besteedt aan een reis door of om Nederland, met veel ruimte voor lekker eten en muziek. In de tussentijd maak ik Video/geluid opnames en doe ik een uitgebreid interview. Na deze week worden de beelden en geluidsfragmenten verweven met de autobiografie en aangeboden als “levensverhaal”, op CD. Het is ook denkbaar bovenstaande uit te voeren voor “bekende” Nederlanders, die er prijs op stellen hun “echte” verhaal op te laten tekenen. In dit geval heeft de bekende Nederlander uiteraard de keus: 1: betalen voor de week en eigenaar worden van de CD; 2: niet betalen voor de week en een afspraak maken over de rechten van het “levensverhaal”. Het schip “Storyfinder” is op dit eigendom van Rob en Angelique moment en te koop als “Fruition” bij Scheepszaken. Financieren wil ik proberen via "crowdfunding". Ik maak nu heel snel een afspraak met Rob voor een 1e bezichtiging. *: Wellicht is een dagvergoeding via PGB of rusthuis mogelijk.